ผู้อำนายการโรงพยาบาล

นพ.สุรฤทธิ์ เจริญศรี

นายแพทย์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านคา
ติดต่อ 032-206879 ต่อ 100

.

.

ประกาศเวลาทำการในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. นอกเวลาราชการ 16.30 - 08.30 น.(วันถัดไป) เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 08.30 น.(วันถัดไป) สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ,095-2366115(สายตรงห้องฉุกเฉิน) และ 032-206879

.

.

.

ประกาศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

.

.

วีดีทัศน์ Thailand's SDG Roadmap

.

.

.

ประกาศเมื่อ 12/01/2566

.

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

.

.

.

.

บุคลากร

.