วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของกระทรวจสาธารณสุข

1.ผลการดำเนินงานของกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563

2. วัคซีนโควิด 19 เพื่อคนไทย
.

3. ระบบการจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อคนไทย

4. การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินของโควิด 19

5. วัคซีนโควิด 19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย

6. ความคืบหน้านโยบายกัญชาจากสมุนไพรสู่พืชเศรษฐกิจ

7. มาตรฐานการให้บริการวัคซีนโควิด-19

8. มาตรฐานและความร่วมือในการรักษพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19

9.Platform หมอพร้อม ศักยภาพเบื้องหลังภารกิจฟื้นชีวิตประเทศไทย