ประชาสัมพันธ์
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ 06/9/2565 2. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 3. ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 4. เรื่อง โรงพยาบาลบ้านคาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 01/7/2565 5. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 02/5/2565 6. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28/3/2565 7. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 11/3/2565 8. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/3/2565 9. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างปรับปรุงหลังคา) เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 10. คู่มือร้องเรียนบ้านคา เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 11.การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 12.บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์.PDF เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 14.ประกาศโรงพยาบาลบ้านคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564