ประชาสัมพันธ์
1. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 02/5/2565 2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28/3/2565 3. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 11/3/2565 4. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/3/2565 5. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างปรับปรุงหลังคา) เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 6. คู่มือร้องเรียนบ้านคา เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 7.การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 8.บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์.PDF เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 9.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 10.ประกาศโรงพยาบาลบ้านคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564