#

ตรวจสอบรหัสยา 24 หลัก


รหัสยา 24 หลัก รพสต (update 25/12/2563) ดาวน์โหลด

หรือ


HTTP://DRUG.NHSO.GO.TH/DRUGCODE/SEARCHDRUG.ZUL
หมายเหตุ .... ยาบางตัว มีหลายรหัส จะเลือกใช้รหัสใดนั้น ให้ดูตามเลขทะเบียนยา หรือ ชื่อบริษัท ที่ข้างกล่อง